La romanitzacióDiversitat i plurilingüismeCEIP Gregori Maians – Xirivella (Horta Sud)La unitat didàctica que presente aplica la metodologia de Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC) a les àrees de Valencià i Ciències Socials (L2) de 4t curs
d’Educació Primària.

El que m’ha mogut a fer aquesta experiència és el convenciment que la metodologia TILC és un bon mitjà per a millorar la competència profunda en valencià alhora que l’alumnat adquireix es continguts propis de les àrees no lingüístiques. Tot en un context en el que el valencià no és la llengua familiar dels alumnes.
Tant en l’elaboració com en l’aplicació de la unitat didàctica he tengut l’assessorament del pedagog, lexicògraf i escriptor Vicent Pascual i Granell, especialista en aquesta metodologia.

Top