PALASÍ “MUSIC” RÀDIO – Una ràdio per a la pandèmia i molt més.CoeducacióCoeducacióDiversitat i plurilingüismeTransformació digitalCEIP VILLAR PALASÍ – SAGUNT (Camp de Morvedre)L’orige d’aquest projecte es troba ineludiblement lligat a una situació que, sense cap dubte, ha marcat i marcarà la vida del nostre alumnat, les seues famílies, el professorat i, en general, la de tota la comunitat educativa, així com de la societat en general, el confinament que patirem en el curs 2019/20 provocat per la pandèmia del SARS COV-2, més conegut com el COVID-19. Aquest confinament va suposar la suspensió total de l’activitat lectiva presencial que va provocar un pas abrupte d’un model educatiu presencial basat en la interacció entre alumne-alumne i alumne-docent, a un model educatiu no presencial, exercit d’una forma telemàtica, en el que mantindre el vincle emocional amb el col·legi i entre els diferents membres de la comunitat educativa resultava altament complicat. Davant d’aquesta situació i, sobretot, davant d’explorar noves vies i recursos per a afavorir un aprenentatge experimental significatiu i motivador, centrat en el protagonisme de l’alumnat i que, a més a més, permetera la interacció entre els diversos col·lectius de la comunitat educativa, mantenint d’aquesta manera el vincle emocional entre l’alumnat i l’escola, naix aquest projecte, “PALASÍ MUSIC RÀDIO – Una ràdio escolar per a la pandèmia… i molt més”. Aquest programa radiofònic pretén ser un espai de confluència per a la participació de diferents membres i sectors de la comunitat educativa i que gira al voltant de la música. Un bé cultural universal i sobretot, molt lligat a les nostres tradicions, que permet establir vincles emocionals amb aquelles persones que participen i l’escolten, així com desenvolupar tots els blocs de continguts de l’assignatura de música d’una forma lúdica, desenfadada i amb la participació de tota la família, puix que es troba ideat com un espai per a gaudir i aprendre en família, facilitant un espai de qualitat educativa on famílies i alumnat poden aprendre junts i gaudir eixint-se de les “dinàmiques de les típiques tasques escolars”.

El programa es penja a la plataforma de post cast ivoox i la seua difusió a la comunitat educativa es fa mitjançant el blog de l’aula de música del CEIP Villar Palasí, així com s’inclou el logo i l’enllaç als programes en el web oficial del centre. Així mateix, les famílies comparteixen els programes a través d’aplicacions mòbils com WhatsApp, igual que l’AMPA del centre, que ha sigut membre actiu del procés del projecte, així com la resta de famílies del centre, alumnat, professorat, l’equip directiu, i el personal no docent del centre. En el programa s’inclouen seccions fixes, entrevistes, jocs … També en el blog de l’aula de música on es publiquen els programes està obert a la participació dels diferents membres de la comunitat educativa, puix poden escriure comentaris.
A més a més, és un projecte que tot i iniciar-se en el confinament ha seguit portant-se a terme en el curs 200/21 i en l’actualitat.

Top