Joc de taula: 9 mestres valencianes compromesesCoeducacióComissió d’Educació d’Escola Valenciana – País Valencià (València)Des de la Comissió d’Educació de la Federació d’Escola Valenciana ens vàrem proposar per un costat reivindicar aquesta realitat a sovint oblidada i en altres ocultada, i fer-la realitat creant un material adient basats en els següents principis:

a) Compromís social
Entenem la necessitat de crear materials innovadors i apostar per l’R+D+i en l’àmbit docent. Una aportació original que connecte de forma transversal els nostres interessos a partir de realitats tangibles i manipulatives als centres escolars, enllaçant igualtat de gènere + renovació pedagògica + compromís social.

b) Visibilitat
Entenem que la FEV hem de fer-nos encara més visibles aprofitant la xarxa que hem aconseguit al llarg d’unes quantes dècades. És per això que hem decidit dedicar una part important del nostre esforç a confeccionar una sèrie de recursos que es puguen difondre fàcilment per tot el país.

Aquesta primera proposta de material consisteix en la confecció d’un joc matemàgic de 9 mestres renovadores que en major o menor mesura han estat respectuoses i han potenciat el valencià. Es tracta d’un recurs que pretenem aportar a totes les escoles del país amb uns continguts que no caduquen i que es pot convertit en ambaixador dels nostres objectius.

Al tractar-se d’una pràctica lúdica i automàtica basada en pensar en una mestra i l’altre l’endevinar-la, trenca per complet els entrebancs previs d’uns altres materials i crea lligams emotius. Es tracta d’un material transversal per a jugar entre amistats, familiars o com a suport del currículum, al temps que donen a conèixer dones exemplars que a ben segur tenim d’altres similars molt a prop.

Top