MANIPUMATES. TILCDiversitat i plurilingüismeTransformació digitalCEIP Miguel Hernández – Sant Vicent del Raspeig (Alacantí)El que els xiquets i xiquetes aprenen, depèn, en bona mesura, de com ho aprenen. Per això, l’activitat i el joc són un requisit indispensable per al desenvolupament i l’aprenentatge. En aquest sentit, les matemàtiques estan presents en tot el que ocorre al voltant dels xiquets. Les seues pròpies experiències han de ser la font que done sentit a les matemàtiques. Hem volgut integrar l’aprenentatge de la matemàtiques i la llengua, en aquest la pròpia, el valencià, per a treballar les dues àrees alhora. Enguany, encara que hem pogut gaudir d’aquest ambient d’aprenentatge, a causa de l’absència d’una educació presencial que ens ha generat la crisi sanitària no hem pogut acabar amb gran èxit els nostres tallers manipulatius on apreníem matemàtiques. Per aquest motiu, seria del nostre grat continuar desenvolupant el present projecte ampliant les nostres possibilitats d’aprenentatge.
La metodologia aplicada ha sigut una metodologia activa, participativa i manipulativa. Aquesta metodologia pretén que l’aprenentatge per al xiquet siga significatiu. Per a la qual cosa, i a través de l’encert i l’error, el xiquet va interioritzant el concepte. És important que en usar els diferents materials puguen veure d’una manera molt clara el concepte, perquè d’aquesta manera el coneixement cale en el xiquet i persistisca en el temps.
A més d’aplicar la manipulació de materials per a l’enteniment dels continguts matemàtics i fer que l’alumnat siga el protagonista en el seu aprenentatge, també hem aplicat la gammificació (l’aprenentatge divertit). La Gammificació és una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l’àmbit educatiu-professional amb la finalitat d’aconseguir millors resultats, ja siga per a aprendre millor alguns coneixements, millorar alguna habilitat, o bé recompensar accions concretes, entre molts altres objectius.

Top