De tractament integrat de llengües: les tipologies textualsDiversitat i plurilingüismeTransformació digitalCEIP Montcabrer – Muro (Comtat)Aquest projecte és fruit d’un treball de reflexió i replantejament que vam encetar en el nostre centre el curs 2018-19. No obstant això, cal dir, que aquest treball ja venia fent-se a la nostra escola des de quasi el seu inici, allà pel finals dels vuitanta, però al llarg dels últims anys, per diverses circumstàncies, havia anat perdent-se. Calia doncs traure’l de les carpetes, rellegir-lo i reprendre’l amb les modificacions oportunes que la societat ens ha portat els últims anys, com és la forta introducció de l’anglés i el tractament integrat de llengües i continguts.
Per tant, no és un treball des de zero, teníem moltíssima tasca feta per un grup de mestres que va conformar la línia metodològica de l’escola allà pels anys vuitanta. Aquesta escola que van començar i que el claustre actual de Montcabrer hem continuat és una escola arrelada al medi, una escola progressista amb noves metodologies i didàctiques, una escola aconfessional, una escola democràtica, una escola que tramet uns valors ètics universals, una escola en què no només s’aprén sinó que s’educa als xiquets, una escola en què l’aprenentatge és en la nostra llengua…. Per tant, teníem tots els ingredients per tirar endavant amb el Tractament Integrat de Llengües i Continguts.
En el present treball exposem la tasca realitzada al voltant de les tipologies textuals. El claustre va considerar important començar per aquest aspecte ja que aquestes conformen la base de l’aprenentatge de les llengües. Pensem que és important per aprendre llengua poder usar-la en tots els seus diferents contextos i situacions. Exposem un treball que s’enceta ja des de l’etapa d’educació infantil a nivell bàsicament oral i s’estén al llarg de tota l’escolaritat. L’objectiu fonamental era seqüenciar l’aprenentatge d’aquestes al llarg de l’escolaritat i en les diferents llengües d’aprenentatge de l’escola, d’una manera esglaonada i coherent, que evitara redundàncies i que alhora fora significativa.
El projecte no acaba ací perquè en els següents cursos tenim pendent revisar i redactar el treball de la competència comunicativa oral, la comprensió lectora, la gramàtica i l’ortografia. I per descomptat, anar més enllà i que poc a poc tot el claustre vaja endinsant-se en el Tractament Integrat de Llengües i Continguts.

Top