#Som Quatre PoblesDiversitat i plurilingüismeIES Biar – Biar (Alcoià)El projecte que impulsa l’IES Biar “Som Quatre Pobles” Es duu a terme a l’IES de Biar on conflueixen els quatre pobles: Biar, Beneixama, el Camp de Mirra i La Canyada.

El projecte #Som Quatre Pobles naix després d’un procés de reflexió col·lectiva sobre els canvis que volem en la nostra tasca educativa i allò que volem que reba el nostre alumnat, un canvi metodològic necessari per a oferir un ensenyament de qualitat, inclusiu, participatiu i cooperatiu.

Es tracta d’un projecte interdisciplinari i multinivell, intervenen un gran nombre d’assignatures en el projecte, abraça aspectes que van des de saber aprendre a localitzar cada tipus de paisatge fins a la realització i coneixement del patrimoni cultural, artístic, gastronòmic, religiós, civil, etc… de cada un dels municipis que conflueixen en l’IES comarcal: Beneixama, Biar, el Camp de Mirra i La Canyada.
Els objectius de l’experiència són:
-Augmentar la motivació de l’alumnat amb metodologies actives.
-Posar en valor el patrimoni cultural i natural dels 4 pobles adscrits a l’IES de Biar.
-Potenciar l’aprenentatge actiu, on allò que l’alumnat aprén té una aplicació pràctica.
-Donar difusió a les unitats didàctiques interdisciplinàries.
-Implementar les UDI en 1r d’ESO i FPB i elaborar noves UDI per a 2n i 3r d’ESO.

Aquest projecte l’hem iniciat a l’IES de Biar el curs 2018-19 i cada any s’implica més professorat i més assignatures i el que pretenem és donar-lo a conèixer perquè hi participen també els centres d’Educació d’Infantil i Primària.

Top